CEDC organizuje telekonferencję poświęconą wynikom finansowym za I kwartał 2011 r. w dniu 5 maja 2011 r. o godz. 8.30 czasu wschodniego w USA (tj. o godz. 14.30 czasu środkowoeuropejskiego). Telekonferencja będzie nadawana na żywo przez internet. William Carey, Prezes CEDC oraz Chris Biedermann, Wiceprezes CEDC, Dyrektor Finansowy, zapraszają do wysłuchania ich dyskusji na temat wyników za I kwartał 2011 r.

CEDC, największy producent wódki na świecie, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW informuje, że uzgodniła i podpisała zmienione warunki umowy kredytów z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Citi) i Bankiem Zachodnim WBK S.A. W ramach zmian spółka wyraziła zgodę na spłatę pozostałego salda kredytu terminowego w kwocie 122,5 mln zł, utrzymując jednocześnie kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 120 mln zł, który obecnie nie jest wykorzystywany.

CEDC, największy producent wódki na świecie, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, ogłosiła wyniki za rok 2010. Przychody netto ze sprzedaży za dwanaście miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 r. wyniosły 711,5 mln USD w porównaniu z 689,4 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2009. Przychody netto ze sprzedaży za IV kwartał 2010 r. wyniosły 228,4 mln USD w porównaniu z  255,2 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2009.

CEDC  organizuje telekonferencję poświęconą wynikom finansowym za IV kwartał 2010 r. i za cały rok 2010 w dniu 1 marca 2011 r. o godz. 8.00 czasu wschodniego w USA (tj. o godz. 14.00 czasu środkowo-europejskiego). Telekonferencja będzie nadawana na żywo przez internet. William Carey, Prezes CEDC oraz Chris Biedermann, Wiceprezes CEDC, Dyrektor Finansowy, zapraszają do wysłuchania ich dyskusji na temat wyników za IV kwartał 2010 i za cały rok 2010.

Central European Distribution Corporation, największy producent wódki na świecie, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, podpisała wiążące warunki umowy (ang. „Heads of Terms”) dotyczące wykupu pozostałego udziału w Grupie Whitehall, który stanowi przyspieszoną realizację istniejącej opcji kupna typu „call” przypadającej na rok 2013. Ponadto, transakcja będzie dotyczyła nabycia globalnych praw do marki Kauffman Vodka.

CEDC, największy producent wódki na świecie, spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, ogłosiła wyniki za III kwartał 2010 r. Przychody netto ze sprzedaży za trzy miesiące kończące się w dniu 30 września 2010 r. wyniosły 157,8 mln USD w porównaniu z 187,5 mln USD zaraportowanymi w tym samym okresie w roku 2009. Porównywalny zysk operacyjny za III kwartał 2010 r. wyniósł 32,5 mln USD w porównaniu z 43,5 mln USD w 2009 r.

CEDC  organizuje telekonferencję poświęconą wynikom finansowym za III kwartał 2010 r. 5 listopada 2010 r. o godz. 8.30 czasu wschodniego w USA (tj. o godz. 13.30 czasu środkowo-europejskiego). Telekonferencja będzie nadawana na żywo przez internet. William Carey, Prezes CEDC oraz Chris Biedermann, Wiceprezes CEDC, Dyrektor Finansowy, zapraszają do wysłuchania ich dyskusji na temat wyników za III kwartał 2010.